-Eliminació de residus
-Subministrament de baietes i draps de neteja
-Gestió de residus
-Venda de productes químics.
-Venda de maquinaria
-Projectes
-Assessorament mediambiental
-Assessoramient en prevenció de riscos