Tota tecnologia de producció, implica algun tipus de generació de residus.

Dels diferents sistemes d’impressió, la indústria electrònica, injecció de plàstics i tractaments superficials, totes tenen en comú la producció de residus com tintes, des-moldejants o resines, presents de forma comú i causants en molts casos, de costos de manipulació, manteniments, aturades de producció o altres inconvenients, derivats de la imminent necessitat d’eliminar aquests residus. En algunes indústries, el nombre d’hores de producció destinats a neteges i manteniments, representen un percentatge rellevant d’hores anuals productives , convertint-se en un cost a tenir en compte.

A SATER, estudiem els processos de producció dels nostres clients, definim els residus generats, analitzem els inconvenients resultants i busquem solucions que encaixin amb l’operativa de les indústries, millorant aquests processos.