L’evolució constant, i l’adaptació als nous processos, donen lloc a un flux regular d’adquisicions de nous equips, conseqüentment creant una cartera de maquinaria usada, que SATER posa de nou al mercat una vegada revisats, a preus notablement inferiors que equips de nova factura.

Consulti cartera d’ocasió actualitzada.