riesgos

SATER en col·laboració amb algunes de les agencies més rellevants en matèria de prevenció de riscos, així com tècnics especialistes del sector, els ofereix als seus clients l’opció de cobrir aquest aspecte rellevant per qualsevol empresa, amb condiciones molt favorables.

Realitzi la seva consulta.