Diapositiva1

En aquesta modalitat, l’empresa contractant abona un import fixe pactat, mensual o per intervenció, sense necessitat d’invertir en la compra de maquinaria, fent-se SATER càrrec de la instal·lació dels equips específics segons cada aplicació, l’aportació dels productes químics necessaris, la retirada dels residus generats amb la utilització, seguint el marc normatiu establert, així como la documentació legal exigida tant a nivell mediambiental, com en matèria de prevenció, i sempre comptant amb l’assessorament expert del nostre personal.