DSC_0413
Actualment, hi ha un marc normatiu que defineix a els draps bruts, com “absorbents contaminats” codificat en el “Listado Europeo de Residuos” amb el codi 150202. Això implica que els organismes competents (A Catalunya la Agencia Catalana de Residus) poden exigir a qualsevol empresa, que certifiqui la traçabilitat y destí, dels draps que utilitza.

Per aquest motiu, SATER ofereix als seus clients, no tan sols la venda de tota la gama de baietes, draps y cel·luloses de les que disposa, para cobrir les diferents necessitats de les Arts Gràfiques, pintors industrials, manteniment industrial, fabricants de motllos etc… si no que també, oferim un servei integral d’entrega de drap, control de stock y recollida de l’absorbent contaminat, sempre en contenidors adequats a la norma, aportant en cada retirada la documentació legalment exigida, acreditativa d’haver gestionat el residu per mitja d’un Transportista autoritzat de residus.

Tipus de drap.
Drap de cotó blanc òptic: Drap homogeni, de dimensió regular, sense costures, sense serigrafies, ni brodats, ni butxaques, ni botons. Molt baixa o núl.la transferència de teixit.

Baieta per manteniment: Drap de cotó gris d’alta absorció, en format 40/30 cm, de punt gruixut. Perfecte per neteja de fluids, olis, greixos y substancies viscoses. Alta capacitat d’impregnació, per us amb productes de des-greix o neteja.

Drap de retall vari: Drap de color y composició variada, provinent de confecció reciclada. Gama econòmica, per neteja ràpida y cicle d’us curt.

Cel·luloses: Rotllos de paper de cel·lulosa, de diferents característiques, gramatges, capes, metres y capacitats d’absorció, segons finalitats. Nul.la transferència de teixit.